Hvad betyder det at have en daglig praksis, og hvorfor er det så vigtigt?

“Den daglige praksis kan fungere på mange niveauer, men helt overordnet kan man sige, at det er den, der altid holder dig, og som du kan blive ved med at vende tilbage til, selv når the shit hits the fan, og det virker som om alt andet falder sammen omkring (eller indeni) dig.

Den daglige praksis er det tidspunkt, hvor du forbinder dig til dig selv. Det kan være på et fysisk plan ved at gøre noget kropsligt som fx yoga, lave en kropsscanning eller gå en tur. I realiteten kan enhver form for fysisk aktivitet bruges, men det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste af os har et vanemæssigt mønster med at opfatte sport som noget, hvor vi mere er i krig med kroppen end i kontakt med den. Sport er ofte noget, hvor det handler om at præstere, konkurrere, kæmpe, perfektionere og sætte sig mål – altsammen noget, som aktiverer vores sympatiske nervesystem. Det som de fleste af os kender som fight-or-flight-tilstanden.

Fysisk kontakt med kroppen som en del af en daglig praksis er det modsatte: Det er her, hvor vi er til stede med kroppen indefra så at sige. Hvor vi har opmærksomheden også på vores vejrtrækning som en del af den samlede kropsopmærksomhed. Hvor vores parasympatiske nervesystem er aktiveret, dvs. vi er i den tilstand, hvor vi healer, lader op, samler energi og hviler ud, også selvom vi måske foretager os noget aktivt.”

Læs resten af mit blogindlæg på Levlykkeligt her

Daglig praksis er på mange måder et centralt element i alt, hvad jeg arbejder med. Således også på den spirituelle coachuddannelse og på mine healingsretræter.

Se den spirituelle coachuddannelse her

Se mine retræter her