Interview om healing

Interview om healing.

Jeg er blevet interviewet til januar-udgaven af Magasinet Liv &Sjæl, hvor jeg fortæller om healing. Du kan læse interviewet her, hvis du ikke fik købt bladet.

Hvad går din healing på?

Min healing går ud på, at jeg åbner mig op, og sanser ind i, hvor der er ubalancer. Det kan være i en klient, men også i mig selv. Det er altid bare nemmere at heale en anden, fordi du ser andre tydeligere, end du ser dig selv, hvor personligheden har det med at komme i vejen med sine egne agendaer.
Principielt er vi alle også en del af en større fælles bevidsthed. Så egentlig kan man sige, at det er adgangen til dén bevidsthed, som jeg åbner op til. Herefter kontakter jeg forskellige energier og elementer, som hjælper til at genoprette balancen i krop, hoved eller følelser – eller i flere. For ofte er der tale om en blanding.

Hvad sker der, mens du healer – både i kroppen og i sjælen på den, som du healer?

Grundlæggende er der en masse energi, som flyttes rundt, transformeres osv. Jeg arbejder ud fra et princip om, at vores system altid forsøger at komme tilbage i balance, og egentlig kan heale sig selv, men vores prægninger og påvirkninger betyder, at det ofte vil være nødvendigt med en håndsrækning.
Rent fysisk er det meget forskelligt, hvad folk mærker. Nogle bliver momentant kolde, varme, mærker noget bevæge sig, stå stille osv. Nogle bliver meget emotionelle. Nogle falder næsten i søvn osv.
Sjæleligt er det ikke min opfattelse, at der sker noget, idet sjælen i mit perspektiv er den del af os, som er evig og altid u-såret og u-skadet.
I takt med personlighedens dannelse og de små og store traumer livet møder os med (og de traumer, vi bærer med os i vores epi-genetik), dannes flere og flere ”lag” og sammentrækninger, som afskærer os fra vores sjælelige kvaliteter, der fx kan være medfølelse, frihed, kærlighed, væren, at høre til, intuition, glæde, nysgerrighed, flow, visdom, ro osv.
Så i en healing løsner og blødgør jeg nogle af de lag eller sammentrækninger, så der bliver åbnet mere op til uhindret adgang til sjælen og vores essentielle kvaliteter.

Hvordan – og hvorfor – virker healingen?

Healingen virker på den måde, at vi går i en form for dialog med det, der er trukket sammen, stivnet, forældet … hvad vi nu vil kalde det. Når det herigennem blødgøres, bevæges, forandres, ændrer energien sig, og gennemstrømningen bliver også ændret.
Det er underordnet, om det handler om noget fysisk, emotionelt eller mentalt. For det er samme grundmekanismer, og fordi der også ofte er sammenhæng mellem alle disse tre.
Hvis vi tilstrækkeligt længe har undertrykt bestemte mønstre, følelser osv, vil den energi, vi bruger til at lukke ned med, over tid sætte sig mere og mere fysisk i kroppen, og det er derfor, det giver mening at arbejde på alle fire niveauer i en healing; Nemlig fysisk, mentalt, emotionelt og sjæleligt.
Dermed ikke være sagt, at al sygdom stammer fra ubevidst mentalt og emotionelt materiale. Der er selvfølgelig mange og komplicerede årsager til sygdom.
De energier, jeg bruger til at heale med, er specifikke kvaliteter og egenskaber, som støtter healingen fokuseret, kraftfuldt og målrettet. Men rigtigt meget handler i virkeligheden om fuldstændigt og totalt nærvær.
Når vi er i 100 % sandt nærvær, det fælles bevidsthedsrum, er vi i stand til at møde den anden på det dybeste niveau, og at blive set, mødt og rummet med alt, hvad der er, er måske det mest healende af alt. Fordi det er her, at vi kan blive mødt i alt det, vi har skubbet væk, undertrykt m.m. Og når det sker, så begynder energien af sig selv at flyde, og healingen er i gang.

Er der noget, man som klient skal være opmærksom på inden, under og efter healingen?

Det kan være en god idé, at man forbereder sig ved at lave en lille ceremoni med en intention for healingen. Ceremonien kan være så lille som, at man beder om støtte til forandringsprocessen og takker for den.
Det er ikke nødvendigt, men det er en måde også at signalere overfor sig selv, at nu kommer der til at ske noget, og at det der sker, er vigtigt. Jo mere man selv er i stand til at tage et medansvar for healingsprocessen, jo dybere og kraftigere vil den også være.
Men igen: Hvis en healing ikke ”virker”, kan man ikke sige, at det er klientens egen skyld. For der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind. Healing er ikke en tryllestav, men et seriøst og forpligtende arbejde mellem to ligeværdige bevidstheder.
Under healingen kan man bare slappe af, så meget man kan, og måske stiller jeg nogle spørgsmål. Det er meget afhængigt af situationen.
Nogle oplever en masse undervejs i healingen – ser fx indre billeder, eller mærker energier i kroppen. Og det skal man bare give sig hen til og forsøge at lade være med at blive for mental i forhold til.
For i det øjeblik, vi forsøger at forstå og rationalisere, bevæger energien sig ikke længere frit, men bliver bundet i det mentale, så det er bedst bare at være sansende til stede.
Efter healingen er det vigtigt at tage det med ro, så man giver processen tid til at grundfæste sig. Og gerne sørge for at drikke en masse vand, som kan støtte udrensningsprocessen.

Andet vigtigt?

Alle mennesker kan heale både sig selv og andre. Men vi har glemt, hvordan vi gør det, og derfor er det for de fleste nødvendigt at lære det – hvis man altså er interesseret i det.
Så på den ene side kan man sige, at healing er meget jordnært, naturligt og noget, som vi alle sammen gør i mindre skala hver dag. Når vi ser en anden i øjnene, og mødes fra hjertet. Når vi vugger et barn i armene. Når vi sender et venligt ord eller en kærlig tanke til en anden. Når vi er opmærksomme på, hvad der er nærende, omsorgsfuld og kærligt i forhold til os selv (og andre), og handler på det.
Og på den anden side er healing noget, der kan virke som om, at det er meget abstrakt og alternativt, fordi vi må sætte os i kontakt med tilstande, ritualer og energier, som vi i vores kultur har sat mere eller mindre i skammekrogen. Delvist fordi der også findes utroligt meget plat og bedrag i branchen, men vel overvejende fordi vi gennem de sidste par hundrede år har taget en retning bort fra kontakten til krop, hjerte og sjæl og et meget mere ensidigt fokus på det rationelle.
Måske er det noget for dig at prøve en healing? Se mere om mine healingssessioner her